Skip to main content

Δ.H.Κ.Ε.Ξ.E.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε.) προήλθε ύστερα από την τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξυλοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.)» (ΦΕΚ 2203 Τεύχος Β’/3-10-2011) και την τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Επιχ/σης Κατασκευής Τεχνικών Έργων Ξυλοκάστρου (Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Ξ.), η οποία συστάθηκε με το ΦΕΚ 342 (Τεύχος Β’) την 22 Μαΐου 1991, σε Κοινωφελή Επιχ/ση του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 520 Τεύχος Β’/26-4-2010) με διάρκεια πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της προσαρμογής της στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Μια σύντομη αναφορά των σκοπών της Επιχείρησης είναι:

 •  Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών  που αναφέρονται στους τομείς Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης με την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που αφορούν:
  α) την Τρίτη ηλικία (πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι») και τα παιδιά.
  β) τις ευπαθείς ομάδες με την παροχή υπηρεσιών υγείας, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, ψυχικής υγείας, κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών και Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
  γ) μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων.
  δ) τη διευκόλυνση της ένταξης των Γυναικών αλλά και της παραμονής τους στην αγορά εργασίας καθώς και της ενίσχυσης της εναρμόνισης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ανδρών και Γυναικών κ.λ.π.
 • Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως:
  α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
  β) η λειτουργία πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  γ) η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού και γενικότερα του πολιτισμού στο Δήμο κ.λ.π.
 • Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς Περιβάλλοντος όπως:
  α) η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών (π.χ. η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης).
  β) η προστασία και διαφύλαξη των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης.
  γ) η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών κ.λ.π.  
 • Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του Ν. 3463/2006
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής.

 Η Επιχείρηση είναι φορέας υλοποίησης αρκετών ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων εκ των οποίων δύο από αυτά αναφέρονται παρακάτω:

 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου με έναρξη την 31/12/1999 και «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης με έναρξη την 12/9/2002. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.
 • Πρόγραμμα «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με έναρξη την 1/2/2003. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται μέσα από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση απασχολεί (4) εργαζόμενους αορίστου χρόνου και (7) εργαζόμενους ορισμένου χρόνου με τις εξής ειδικότητες:

Κοινωνική Λειτουργός (2)

Νοσηλεύτρια (2)

Οικογενειακή Βοηθός (3)

Νηπιαγωγός (1)

Μουσικοπαιδαγωγός (1)

Υπάλληλος Καθαριότητας (1)

Υπάλληλος Γραφείου (1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. είναι 11μελές και ορίζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 161/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Ορίζει Διοικητικό Συμβούλιο για την διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (ΔH.K.E..Ξ.Ε), τους κατωτέρω:ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωτή του   τον ΜΕΝΟΥΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ (δημοτικό σύμβουλο).
 1. ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωτή του τον Αποστολόπουλο Σπυρίδωνα (δημοτικό σύμβουλο).
 2. ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρώτρια του την Μενούνου Αγγελική (Ελίνα) (δημοτική σύμβουλο).
 3. ΣΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δημότης) με αναπληρωτή του τον Καββέτσο Κων/νο (δημότη).
 4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ (ΡΟΥΣΙΝΟΥ) (δημότισσα) με αναπληρώτριά της την Ανδρικοπούλου Ελένη.
 5. ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (δημοτικός σύμβουλος) με αναπληρωτή του τον Μετεβελή Σπυρίδωνα (δημοτικό σύμβουλο).
 6. ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (δημότισσα) με αναπληρώτρια της τον ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ δημοτικό σύμβουλο.
 7. ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (δημοτική σύμβουλος) με αναπληρωτή της τον  Δημόπουλο Παναγιώτη (δημοτικό σύμβουλο).
 8. ΚΟΦΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (δημότισσα) με αναπληρώτρια του την Ηλιοπούλου Ναταλία.
 9. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ) με αναπληρώτρια του την κ. Παπακωνσταντίνου Φωτεινή (δημότισσα).

Ορίζει Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. τον ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΤΣΙΩΤΟ ΒΛΑΣΙΟ
και ως Αντιπρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. ΛΟΝΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2743360214