Skip to main content

Γέννηση Τέκνου

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης

  Υπόχρεοι σε ψηφιακή δήλωση γέννησης είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου και ειδικότερα:

  1. Οι γονείς του νεογνού από κοινού
  2. Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο πατέρας του νεογνού
  3. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού
  • Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο Μαιευτικό τμήμα.
  • Μετά την πάροδο των 10 ημερών κυρώνονται πρόστιμα βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976). Σχετικά με την αίτηση του επιδόματος γέννησης τέκνου και εντός τριών μηνών από την γέννηση, δίνεται η δυνατότητα στη μητέρα να υποβάλει αίτηση για το επίδομα είτε κατά την επεξεργασία της δήλωσης μέσω της ενεργοποίησης της σχετικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ στο σύστημα από τον εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο του Μαιευτικού τμήματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ https://opeka.gr/, είτε με φυσική παρουσία μέσω των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  • Έλληνες πολίτες: Πρωτότυπες ταυτότητες των δύο γονέων ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (άρθρο 25 του ν. 3731/2008-ΦΕΚ Α΄ 263), είτε σε ισχύ είτε όχι. Πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της χώρας τους.
  • Υπήκοοι τρίτης χώρας: το ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, καθώς και η θεώρηση εισόδου στη χώρα μας ή η άδεια διαμονής που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Συνοπτικός Οδηγός - Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης, Δεκέμβριος 2020 της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Συνοπτικός Οδηγός Brief Guide

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά

  Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
  • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

  Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Είσοδος στην υπηρεσία”.

  Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ

  Διαθέσιμα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ, αλλά σε δεύτερο χρόνο, είναι όλα τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, ανεξάρτητα από έτος έκδοσης τους.

  Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ”.

  Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης από το ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού  στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πιστοποιητικό Γέννησης | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Εκδώστε πιστοποιητικό γέννησης για εσάς ή τα ανήλικα παιδιά σας, από την οικογενειακή μερίδα που έχετε την κανονική σας εγγραφή.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού άμεσα ηλεκτρονικά, μπορείτε να το εκδώσετε σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ. Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ, αυτό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms. Για αυτές τις περιπτώσεις επιλέξτε “Αίτηση προς ΚΕΠ”.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

  Η υποβολή αίτησης για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
  Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

  1. Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
  2. Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
   Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
  3. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου
 • Διορθώσεις Μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων

  Η υποβολή διορθώσεων - μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

  Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών Μητρώου Αρρένων μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009

  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.

  Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

  • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
  • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
  • Για Προξενικές Αρχές
  • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
  • Για τη Στρατολογία
  • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.