Skip to main content

Εκλογικοί κατάλογοι

Υποβολή αίτησης για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους  εκλογικούς  καταλόγους μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101


 • Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

  Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος. Καθένας έχει δικαίωμα να εγγραφεί μόνο μια φορά σε έναν εκλογικό κατάλογο.

  Οι μεταβολές που συντελούνται στα δημοτολόγια καταχωρούνται αυτόματα και στους εκλογικούς καταλόγους.

  Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου τους ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

  Οι εκλογείς κατατάσσονται σε εκλογικά διαμερίσματα με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.

  Σε κάθε εκλογέα έχει αποδοθεί ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός που είναι μοναδικός και παραμένει ο ίδιος δια βίου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες και κάθε άλλη χρήση αυτού απαγορεύεται και τιμωρείται.

  Οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλο Δήμο από αυτόν, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, θα πρέπει να μεταδημοτεύσουν σε αυτόν, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

  Σημειώνεται ότι, οι ανωτέρω μεταβολές και διαδικασίες ισχύουν και για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας.

 • Νέοι εκλογείς (όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους).

  Ο δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν (συμπληρώνουν κατά το έτος αυτό, το 17ο έτος της ηλικίας τους).

  Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους, υποβάλλουν στον οικείο δήμο, δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

  Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται από 1ης μέχρι 10 Μαρτίου στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας.

 • Αιτήσεις Ετεροδημοτών | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Η παρούσα εφαρμογή είναι η ειδική εφαρμογή που προβλέπεται από τον νόμο 4648/2019, μέσα από την οποία οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Ετεροδημοτών. Μέσα από την ίδια εφαρμογή, οι εκλογείς που θα εγγραφούν στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Ετεροδημοτών, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Αιτήσεις Μεταβολής στοιχείων επικοινωνίας, Αλλαγής (διόρθωσης) Διεύθυνσης Διαμονής (που μπορεί να σημαίνει και αλλαγή Δήμου Διαμονής), και τη Διαγραφή τους από αυτόν. Η ειδική εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4648/2019 και της Απόφασης 48463/2021 του Υπουργού Εσωτερικών.

  Η είσοδος του χρήση της εφαρμογής και η δυνατότητα υποβολής αίτησης, απαιτεί την πιστοποίηση του εκλογέα, με χρήση των προσωπικών του κωδικών ΑΑΔΕ. Ο εκλογέας που εισέρχεται στην εφαρμογή, με χρήση των προσωπικών του κωδικών ΑΑΔΕ, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει Αίτηση Εγγραφής στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών και να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα του αιτήματός του. Κατά την συμπλήρωση της Αίτησης, ο εκλογέας θα πρέπει να δηλώσει μια έγκυρη προσωπική του Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail address), μέσα από την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών θα επικοινωνεί μαζί του.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι Εξωτερικού | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
   να έχουν διαμείνει συνολικά δύο (2) έτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε (35) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής,
  • να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ως «φορολογική δήλωση», νοείται η υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Έντυπο Ε1), αναλυτικής δήλωσης εισοδημάτων από μίσθωση ακινήτων (Έντυπο Ε2), κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Έντυπο Ε3) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9), όπως κάθε φορά ισχύουν. Εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών εξαιρούνται του περιορισμού της υποβολής φορολογικής δήλωσης εφόσον: α) δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη και β) έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση συγγενείς α’ βαθμού, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Μάθε που ψηφίζεις | gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  «Σύμφωνα με το ΠΔ 26/2012, οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη των Δήμων και αντλούνται από το τηρούμενο σε αυτούς δημοτολόγιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε για τη διόρθωσή του με τον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είστε γραμμένος/η»

  Μετάβαση στην Υπηρεσία