Skip to main content

Γάμος - Σύμφωνο συμβίωσης

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Πολιτικός γάμος

  Η υποβολή αιτήσεων άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση για κωλύματα πολιτικού γάμου (χορηγούνται από την Υπηρεσία μας)

  Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

  Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.

  Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

  Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα του Νομού Κορινθίας χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.

  Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

  Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,

  (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου) (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)

  Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • Δήλωση γάμου

  Πού γίνεται η δήλωση του γάμου

  Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Πότε γίνεται η δήλωση γάμου

  Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

  Εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

  μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)

  μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)

  Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

  Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

  Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος

  Ο γάμος δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

  Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.

  Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

  Πιστοποιητικά Γεννήσεων (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών).

  Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

  Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

  Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων από την Εκκλησία ή το Δήμο

  ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

  Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

  Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

  Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος

  (σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

  Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.

  Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

 • Δήλωση σύμφωνου συμβίωσης

  Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

  Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

  Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).

  Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.

  Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.

  Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

  Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*