Skip to main content

Απώλεια

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

 • Δήλωση θανάτου

  Που γίνεται η δήλωση θανάτου

  Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118

  Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

  Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

  Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

  Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

  Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

  Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που βεβαιώνει το θάνατο, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ (υπ΄αρ. γνωμοδότηση ΝΣΚ292/2015). Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).

  Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.

  Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου τρίτης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.

  Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δ.Θ. και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δ.Θ., απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού.

  Περίπτωση αποτέφρωσης

  Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

  Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά το θάνατό του, την ταφή ή την αποτέφρωσή του ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α΄ ή Β΄ συγγένειας του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

  Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του.

 • Κοιμητήρια

 • Επιστροφή αναδρομικών σε κληρονόμους από επανυπολογισμό - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 και είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να σας επιστραφούν τα ποσά των αναδρομικών, όπως αυτά επαναπροσδιορίστηκαν.

  Την αίτηση υποβάλλετε:

  • κάθε ενήλικος κληρονόμος
  • οι νόμιμοι κηδεμόνες κάθε ανήλικου κληρονόμου

  Θα χρειαστείτε:

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Μπορείτε να εκδώσετε απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αν είστε ή ήσαστε οποιαδήποτε στιγμή, στην ίδια μερίδα με το θανόντα.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Άμεση έκδοση ηλεκτρονικά
  Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν εκδοθεί:

  • από το 2013 και μετά
  • παλαιότερα και μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά
  • από τις 22/1/2018 και μετά και αφορούν γεγονότα που τελέστηκαν στο εξωτερικό και έχουν δηλωθεί το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών

  Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “ Είσοδος στην υπηρεσία ”.

  Έκδοση σε δεύτερο χρόνο μέσω ΚΕΠ
  Διαθέσιμα μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ, αλλά σε δεύτερο χρόνο, είναι όλα τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων, ανεξάρτητα από έτος έκδοσης τους, αρκεί να είστε ή να ήσαστε οποιαδήποτε στιγμή στην ίδια μερίδα με το θανόντα.

  Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε “ Αίτηση προς ΚΕΠ ”.

  Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της πράξης από το ΚΕΠ, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Υποβάλετε αίτηση για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

  Με την υποβολή, θα πάρετε αριθμό αίτησης και αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

   

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κατάστασης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2, ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-egguteron-suggenon

  Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.


  Μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανόντος, αν κατά την ημέρα θανάτου ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μία φορά και τηρείται στα αρχεία του Δήμου που ήταν δημότης ο θανόντας. Στη συνέχεια λαμβάνετε αντίγραφα από αυτό το πιστοποιητικό.

  Έκδοση για πρώτη φορά
  Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ που θα την απευθύνετε.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα στοιχεία του θανόντος

  Επιλέξτε " Αίτηση προς ΚΕΠ ".
  Σε δεύτερο χρόνο, το πιστοποιητικό θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.
  Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών που θα εκδοθεί μέσω ΚΕΠ φέρει μοναδικό κωδικό και έχει υπογραφή και σφραγίδα του Δήμου.

  Άμεσα ηλεκτρονικά αντίγραφα
  Μπορείτε να εκδώσετε αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών που έχει εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον είστε εγγύτερος συγγενής του θανόντα.

  Επιλέξτε " Είσοδος στην υπηρεσία ".
  Το αντίγραφο που θα εκδώσετε ηλεκτρονικά έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Απονομή κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Υποβάλετε αίτηση για απονομή σύνταξης γήρατος λόγω θανάτου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

  Με την υποβολή, θα πάρετε αριθμό αίτησης και αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τα στοιχεία του θανόντος (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων σε κληρονόμους - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη την περίοδο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να σας επιστραφούν τα ποσά των μειώσεων.

  Την αίτηση υποβάλλετε:

  • κάθε ενήλικος κληρονόμος
  • οι νόμιμοι κηδεμόνες κάθε ανήλικου κληρονόμου

  Τι πρέπει να κάνετε:

  • να υποβάλετε την αίτηση με όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά ως τις 21 Δεκεμβρίου 2020
  • αν δεν έχετε όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά, να τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021

  Θα χρειαστείτε:

  Το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης χρειάζεται να το επισυνάψετε μόνο αν δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη και μόνο αν το εκδίδει ένα από τα παρακάτω Ειρηνοδικεία:
  Αλεξανδρούπολης, Αργοστολίου, Ατάλαντης, Βάλτου, Βόνιτσας, Γαστούνης, Γιαννιτσών, Διδυμότειχου, Δράμας, Επιδαύρου Λιμηράς, Ηρακλείου, Θάσου, Ικαρίας, Ιστιαίας, Καβάλας, Καλαμπάκας, Καλαυρίας, Καλύμνου, Καρλοβασίου, Καρπάθου, Καρύστου, Κασσάνδρας, Καστελλίου Πεδιάδας , Κιλκίς, Κόνιτσας, Κυθήρων, Κω, Λευκάδος, Μοιρών, Μυρτουντίων, Νάξου Νέων Μουδανιών, Νίκαιας, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πλαταμώδους, Πολυκάστρου, Πύλου, Πύργου Κρήτης, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σαλαμίνας, Σαμαίων, Σικυώνος, Σκύδρας, Σπετσών, Ταμινέων και Τρικάλων.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Υποβάλετε αίτηση για μεταβίβαση κύριας σύνταξης λόγω θανάτου στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

  Η υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά. Παρέχει μερική αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής και καταργεί την προσκόμιση δικαιολογητικών.

  Με την υποβολή, θα πάρετε αριθμό αίτησης και αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος.

  Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας και να ενημερωθείτε για την απόφαση.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τα στοιχεία του θανόντος (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Παραστατικά εξόδων κηδείας - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Οι υπεύθυνοι της επιχείρησης που αναλαμβάνει την τελετή κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης συνταξιούχων, καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τις δαπάνες, για να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΚΦΑ).

  Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης της επιχείρησής σας στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος
  • τον ΑΦΜ του δικαιούχου
  • τα στοιχεία του παραστατικού που εκδόθηκε για την κηδεία-ταφή ή αποτέφρωση
  • το παραστατικό σε ηλεκτρονική μορφή, προαιρετικά

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πληρωμή εξόδων κηδείας - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας, σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΚΦΑ), αρκεί:

  • η επιχείρηση που ανέλαβε την τελετή να έχει ήδη καταχωρίσει ηλεκτρονικά τη δαπάνη
  • το αντίστοιχο παραστατικό να έχει εκδοθεί με τα στοιχεία σας (ΑΦΜ)

  Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία αφορά μόνο τις περιπτώσεις που ο θανών είναι συνταξιούχος.

  Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ τού θανόντος
  • τον ΑΦΜ σας
  • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Εκδώστε πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Τι πρέπει να κάνετε:

  1. επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό
  2. επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη αποποίησης (ή αποποιήσεων) κληρονομιάς
  3. παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται
  4. επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε το πιστοποιητικό σας

  Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

  • δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας
  • δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

  Μέχρι την 01/03/2013, δικαστήριο της κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

  Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Εκδώστε πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Τι πρέπει να κάνετε:

  1. επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό
  2. επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (ή διαθηκών)
  3. παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται
  4. επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό σας

  Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

  • αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης. Μέχρι την 01/03/2013 αρμοδιότητα είχε το Πρωτοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.
  • το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

  Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία

 • Πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος - gov.gr

  (διαθέσιμη μέσω gov.gr)

  Εκδώστε πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος.

  Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

  Τι πρέπει να κάνετε:

  1. επιλέξτε το δικαστήριο που θα ζητήσετε το πιστοποιητικό
  2. επιλέξτε το πιστοποιητικό περί μη προσβολής / αμφισβήτησης κληρονομικού (ή κληρονομητηρίων)
  3. παρακολουθήστε την πορεία της αίτησής σας, όσο το δικαστήριο την επεξεργάζεται
  4. επιστρέψτε στην εφαρμογή για να λάβετε ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό σας.

  Για να επιλέξετε δικαστήριο, λαμβάνετε υπόψη ότι:

  • αρμοδιότητα για την προσβολή / αμφισβήτηση κληρονομικού δικαιώματος έχει το δικαστήριο κληρονομίας
  • δικαστήριο κληρονομιάς είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

  Μέχρι την 01/03/2013 δικαστήριο κληρονομίας ήταν το μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το μονομελές Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους.

  Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

  Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

  Μετάβαση στην Υπηρεσία