Skip to main content

Δημοτικά Τέλη

Στη λίστα παρακάτω μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τα Δημοτικά Τέλη


 • Δήλωση - Διόρθωσης Τ.Μ. - Παράταση έως 30/6/2022

  Ο Δήμος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, σας γνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63/Α – 24/03/2022) υπάρχει εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

  Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022.

  Οι υποβάλλοντες τη δήλωση της παρ. 1, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

  Από την Τρίτη, 26/04/2022 έως και τις 30/06/2022 είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Τμήμα Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Ταμειακής Υπηρεσίας, στα τηλέφωνα: 2743360207, 2743360222.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΝΤΟΣ

  Έντυπο:

  Δείτε τη διαδικασία δήλωσης στην Πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών.

 • Βεβαίωση Περί Μη Οφειλής ΤΑΠ (για συμβολαιογραφικές πράξεις)

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ -Εξοφλημένο (για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)
  • Αν έχει γίνει διακοπή, βεβαίωση από ΔΕΗ πότε έγινε διακοπή
  • Αντίγραφο Ε9 ενημερωμένο.(Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε9 όλων των ιδιοκτήτων)
  • Σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του ακινήτου έχουν περαιωθεί με το νόμο 3843/2010 ή έχουν νομιμοποιηθεί με τους νόμους 4014/2011, 4178/2013, 4495/2017 οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο της περαίωσης.
  • Για οικόπεδα και ημιτελή κτίρια εφόσον είναι αδήλωτα υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση του   Ν.2130/93 άρθρου 24 παρ.5 & 15 (έντυπο δήμου), (εάν δεν υπάρχει δήλωση στο   Δήμο, τότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο έντυπο της υπηρεσίας)

  Έντυπα:

  Μετά την πώληση ή μεταβίβαση (γονική παροχή κλπ) των μη ηλεκτροδοτούμενων ακίνητων , πρέπει να ενημερώνεται το τμήμα εσοδών , του Δήμου,  με τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη, ώστε  ο παλιός ιδιοκτήτης να μην βαρύνετέ μα τα αναλογούντα δημοτικά τέλη.

  Έντυπο:

 • Είσπραξη Τελών Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση (έντυπο Δήμου)
  2. Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ή βιβλίο εσόδων για επιχειρήσεις με διάφορες υπηρεσίες
  3. Για να κλείσει το έτος, φωτοτυπία του Ε3 της τελευταίας χρήσης για τα φυσικά πρόσωπα ή φωτοτυπία του Εντύπου Ν τελευταίας χρήσης για τα Νομικά Πρόσωπα 

  Έντυπα: